در راستای استفاده از ظرفیت های جوانان نخبه و کارآفرین و نقش آفرینی این جوانان در توسعه کشور، دکتر نوید نواده اباذر به عنوان مدیر نمونه جوان کشوری انتخاب گردید.

🔸نوید نواده اباذر مدیر ارشد اجرایی و نایب رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار با نظر هیئت داوران شانزدهمین جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان کشور به عنوان “مدیر نمونه جوان کشور” انتخاب و تندیس طلایی این عنوان را طی آیینی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مقامات عالی کشوری و حاکمیتی در سالن اجلاس همایش های بین المللی صدا و سیما دریافت کرد.

🔹نوید نواده اباذر دانش آموخته دکتری هوا فضا از امپریال کالج لندن میباشد.

صفحه اصلیتماس