🔹گروه صنعتی پارس ساختار در نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان غرفه منتخب اعلام و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

🔹در اختتامیه نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد ایران در ایروان از حضور کشت و صنعت گروه صنعتی پارس ساختار به عنوان غرفه منتخب تقدیر به عمل آمد و تندیس ویژه این عنوان به مدیر ارتباطات و رسانه‌ ای گروه صنعتی پارس ساختار  اهدا شد.

🔹شایان ذکر است شرکت های پارس ساختار ، مانارام ارس ، همتا و بازرگانی آشنارام از شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار در محل اکسپو ایروان از ۳ الی ۵ شهریورماه میزبان بازدیدکنندگان و بازرگانان کشور ارمنستان از این نمایشگاه بودند.

صفحه اصلیتماس