درباره ما

شرکت کشت و صنعت مانـارام ارس وابستـه بـه گـروه صنعتـی پـارس ساختـار، در سـال 1399 تاسيس شـده و با برنامه‏ریزی طرح احداث گلخانه مدرن کشت هیدروپونیک آغاز به کار نموده است. این طرح در زمینی با مساحت 85 هکتار در منطقه آزاد ارس، یکی از بزرگترین مجتمع‏های گلخانه‏ای یکپارچه در خاورمیانه به شمار می‏رود.سطح زیر کشت این گلخانه 66 هکتار بوده که با طرح Venlo شیشه‏ای اجرا خواهد شد. اين پروژه با بهره‏گیری از مديران برجسته، واحد تحقيق و توسعه، تيم فنی و طراحی گروه صنعتی پارس ساختار و همچنين استفاده از تکنولوژی و مشاوره شرکت های مطرح دنيا در زمينه ايجاد مجتمع های گلخانه ای طراحی و اجرا می‏گردد.

شرکت کشت و صنعت مانارام ارس با هدف بومی‏سازی صنعت گلخانه‏ سازی نوین و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و آب‏و‏هوایی کشور و الگو برداری از نقشه‏های استاندارد، طراحی و رعایت کلیه استانداردهای سازه‏های فلزی اروپا و نیز ضوابط سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور، اقدام به طراحی و تولید سازه‏های گلخانه‏ای چند دهانه‏ شیشه‏ای‏ خواهد نمود.

این طـرح با اشتغال‏زایـی مستقیم 1000 نفـر و غیر مستقیـم بیش از 5000 نفر هماننـد سایر طـرح‏های اجرایـی گروه صنعتی پارس ساختار، مجموعه را در نیل به اهداف فرهنگی و مسئولیت اجتماعی خود یاری خواهد نمود.

 

ماموریت شرکت کشت و صنعت مانارام ارس

توسعه محصولات گلخانه‏ای سهم ویژه‏ای در افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی، افزایش بهره‏وری در استفاده از اراضی و نهاده‏های تولید، تامین نیازهای غذایی، ایجاد اشتغال مولد و ارز ‏آوری ایفا می‏کند. ماموریت این شرکت عبارت است از:

– افزایش تولید در واحد سطح

– افزایش کیفیت محصول تولیدی با حداقل استفاده از سموم

– بهره‏وری در مصرف آب

– بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار و حفظ بازار با تولید مداوم

– تداوم کار و تولید محصول در تمام فصل‏های سال با توجه به امکان کنترل عوامل محیطی و تنظیم شرایط مورد نیاز گیاه

– ایجاد اشتغال پایدار و ایجاد فرصت‏های شغلی مناسب برای جوانان و کار آموختگان کشاورزی و استفاده از اوقات فراغت کشاورزان در فصل‏های پاییز و زمستان

صفحه اصلیتماس