لیست خدمات حرفه ای ما

ما چه خدماتی را ارائه می دهیم؟

قدم به قدم با ما

1

طراحی و مهندسی

طراحی سایت پلان، طراحی گلخانه (سازه و…)، سیستم‏ های گرمایش، سرمایش و تهویه، طراحی سکو، بستر کشت و ارائه نقشه‏ های اجرایی، طراحی و محاسبه ایستگاه‏های آبیاری در کشت های هیدروپونیک و محاسبه مواد مورد نیاز، برنامه ‏ریزی پروژه

2

تامین

تامین کلیه تجهیزات سرمایشی-گرمایشی و تهویه ‏ای گلخانه ای، نور، سیستم اتوماسیون، آبیاری و کشت هیدروپونیک و واردات پایه‏ های مادری

3

اجرا

اجرای کلید در دست پروژه‏های مجتمع ‏های گلخانه‏ ای و واحدهای انفرادی با بیشترین میزان سود و  کوتاهترین دوره بازگشت سرمایه

صفحه اصلیتماس