شرکت کشت و صنعت مانارام ارس   
بزرگترین گلخانه هیدروپونیک
شیشه ای خاورمیانه

با مساحت
85
 هکتار

درباره مانارام

به منظور توسعه فعالیت ها و بکارگیری بیشتر توانمندی ها و پتانسیل های خود، در سال ۱۳۹۹ شرکت کشت و صنعت مانارام ارس را تاسیس و با برنامه ریزی های مدون، کار احداث یکی از بزرگترین مجتمع های گلخانه ای یکپارچه شیشه ای هیدروپونیک خاورمیانه را در منطقه  آزاد تجاری صنعتی ارس آغاز نمود.

جلفا، سال 1400
تسطیح اراضی
 
جلفا، سال 1400
تسطیح اراضی
 

ما به شما کمک می کنیم تا رویای خود را بسازید

پارس ساختار مجری EPC

مجری بزرگترین گلخانه شیشه ای خاورمیانه با روش هیدروپونیک در زمینی بالغ بر 85 هکتار و سطح گلخانه ای به مساحت 66 هکتار

  • مکانیک
  • نقشه بردار-عمران
  • کارشناسان صنعت و کشاورزی
  • کشاورزی زراعت

احداث گلخانه هایمدرن طرح Venlo با روش کشت هیدروپونیک

احداث بزرگترین گلخانه هیدروپونیک در خاورمیانه توسط شرکت پارس ساختار

_

عملیات احداث گلخانه شیشه ای هیدروپونیک شرکت کشت و صنعت مانارام ارس

10%کارهای عمرانی
35%نصب تجهیزات و Steel Structure
10%تامین قطعات
20%راه اندازی و کنترل
25%نصب تجهیزات الکتریکی و مکانیکی
صفحه اصلیتماس